/ 
Base Metals
 / 
Tin

Tin prices

Tin Ingot
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
SMM #1 Tin Ingot (RMB/mt)
199,500-201,000
200,250
+1,250
Aug 16, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Solder
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
LF Solder (RMB/mt)
205,000-208,500
206,750
+1,000
Aug 16, 2022
Solder Bar(60A) (RMB/mt)
131,000-134,500
132,750
+1,000
Aug 16, 2022
Solder Bar(63A) (RMB/mt)
136,500-140,000
138,250
+1,000
Aug 16, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Powder
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Powder (RMB/kg)
208-223
215.5
0
Aug 16, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate Price
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate-Yunnan (RMB/mt)
177,500-179,000
178,250
+1,250
Aug 16, 2022
Tin Concentrate-Guangxi (RMB/mt)
181,500-183,000
182,250
+1,250
Aug 16, 2022
Tin Concentrate-Jiangxi (RMB/mt)
181,500-183,000
182,250
+1,250
Aug 16, 2022
Tin Concentrate -Hunan (RMB/mt)
181,500-183,000
182,250
+1,250
Aug 16, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate TC
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate (Sn 40%) in Yunnan (RMB/mt)
21,000-23,000
22,000
0
Aug 16, 2022
Tin Concentrate (Sn 60%) in Guangxi (RMB/mt)
17,000-19,000
18,000
0
Aug 16, 2022
Tin Concentrate (Sn 60%) in Jiangxi (RMB/mt)
17,000-19,000
18,000
0
Aug 16, 2022
Tin Concentrate (Sn 60%) in Hunan (RMB/mt)
17,000-19,000
18,000
0
Aug 16, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Alloy
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin-base Bearing Alloy (RMB/mt)
182,000-184,500
183,250
+1,000
Aug 16, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Compounds
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
SnCl2 (RMB/mt)
162,000-164,000
163,000
0
Aug 16, 2022
Sodium Stannate (36.5%) (RMB/mt)
141,000-143,000
142,000
0
Aug 16, 2022
Sodium Stannate (42%) (RMB/mt)
143,000-145,000
144,000
0
Aug 16, 2022
SnO2 (RMB/mt)
262,000-264,000
263,000
0
Aug 16, 2022
SnSO4 (RMB/mt)
165,000-167,000
166,000
0
Aug 16, 2022
Methyl Tin Mercaptide (RMB/mt)
78,000-80,000
79,000
0
Aug 16, 2022
Stannous Methanesulfonate (RMB/mt)
69,000-71,000
70,000
0
Aug 16, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE
icon
Aug 16, 2022 11:45:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
SN2209 (RMB/mt)
199,520
196,900
200,630
194,830
39,236
+520
SN2210 (RMB/mt)
198,550
195,400
199,540
193,900
32,948
+900
SN2211 (RMB/mt)
197,340
195,440
198,450
192,430
1,555
+560
SN2212 (RMB/mt)
196,560
191,000
197,580
191,000
166
+470
SN2301 (RMB/mt)
196,230
193,250
197,400
192,900
280
+520
SN2302 (RMB/mt)
195,560
193,940
196,770
193,940
4
-390
SN2303 (RMB/mt)
196,250
194,970
197,800
192,180
1,081
-430
SN2304 (RMB/mt)
194,470
193,510
194,470
193,510
2
-1,020
SN2305 (RMB/mt)
196,250
193,000
197,060
192,750
1,099
+1,410
SN2306 (RMB/mt)
193,740
193,750
193,750
193,740
2
-2,520
SN2307 (RMB/mt)
194,600
194,600
194,600
194,600
1
+340

Change orientation to land scape to view the price table

LME
icon
Aug 16, 2022 11:45:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
LMEselect Tin 3 Month (USD/mt)
24,765
24,525
24,850
24,525
18
+44

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE/LME Ratio
icon
Aug 16, 2022 11:45:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Change
SMM Spot/LME03
8.068
8.106
8.134
7.96
-0.02
SHFE.SN2209/LME03
8.057
8.065
8.131
7.96
+0.06
SHFE.SN2210/LME03
8.017
8.065
8.085
7.919
-0.03
SHFE.SN2211/LME03
7.969
8.005
8.048
7.88
-0.04
SHFE.SN2212/LME03
7.937
7.823
8.015
7.823
-0.03
SHFE.SN2301/LME03
7.924
7.915
8.016
7.842
-0.02
SHFE.SN2302/LME03
7.897
7.846
7.994
7.836
-0.03
SHFE.SN2303/LME03
7.925
7.986
8.036
7.871
+0.04
SHFE.SN2304/LME03
7.853
7.931
7.97
7.826
-0.08
SHFE.SN2305/LME03
7.925
7.905
8.032
7.83
-0.03
SHFE.SN2306/LME03
7.823
7.941
7.941
7.796
-0.02
SHFE.SN2307/LME03
7.858
7.872
7.932
7.831
-0.07
SHFE.SN2307/LME03
7.907
7.768
7.92
7.692
-0.02

Change orientation to land scape to view the price table

Import Arbitrage
icon
Aug 16, 2022 11:45:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Change
Tin import arbitrage(Spot) (RMB/mt)
1,311.03
2,570.65
2,885.47
-1,636.1
-859.62
Tin import arbitrage(SN2209) (RMB/mt)
1,050.81
2,036.94
2,774.7
-1,386.1
-236.13
Tin import arbitrage(SN2210) (RMB/mt)
753.08
1,570.65
2,327.63
-2,636.1
-417.57
Tin import arbitrage(SN2211) (RMB/mt)
524.67
981.64
2,477.12
-2,474.47
-456.97
Tin import arbitrage(SN2212) (RMB/mt)
-1,142.48
-2,590.79
907.39
-2,590.79
+1,448.31
Tin import arbitrage(SN2301) (RMB/mt)
-2,213.1
-796.62
446
-2,793.08
-1,416.48
Tin import arbitrage(SN2304) (RMB/mt)
-6,304.59
-2,786.49
-1,826.49
-6,973.21
-3,518.1

Change orientation to land scape to view the price table