/ 
Base Metals
 / 
Tin

Tin prices

Tin Ingot
iconicon
iconChinese Yuan
iconUS Dollar
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
SMM #1 Tin Ingot (RMB/mt)
196,000-197,500
196,750
+8,500
Mar 24, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Solder
iconicon
iconChinese Yuan
iconUS Dollar
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
LF Solder (RMB/mt)
201,500-205,000
203,250
+8,500
Mar 24, 2023
Solder Bar(60A) (RMB/mt)
129,000-132,500
130,750
+5,000
Mar 24, 2023
Solder Bar(63A) (RMB/mt)
134,500-138,000
136,250
+5,500
Mar 24, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Powder
iconicon
iconChinese Yuan
iconUS Dollar
iconDownload Data
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Powder (RMB/kg)
203-218
210.5
+9
Mar 24, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate Price
iconicon
iconChinese Yuan
iconUS Dollar
iconDownload Data
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate-Yunnan (RMB/mt)
182,250-183,750
183,000
+8,500
Mar 24, 2023
Tin Concentrate-Guangxi (RMB/mt)
186,250-187,750
187,000
+8,500
Mar 24, 2023
Tin Concentrate-Jiangxi (RMB/mt)
186,250-187,750
187,000
+8,500
Mar 24, 2023
Tin Concentrate -Hunan (RMB/mt)
186,250-187,750
187,000
+8,500
Mar 24, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate TC
iconicon
iconChinese Yuan
iconUS Dollar
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate (Sn 40%) in Yunnan (RMB/mt)
13,000-14,500
13,750
0
Mar 24, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Guangxi (RMB/mt)
9,000-10,500
9,750
0
Mar 24, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Jiangxi (RMB/mt)
9,000-10,500
9,750
0
Mar 24, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Hunan (RMB/mt)
9,000-10,500
9,750
0
Mar 24, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Alloy
iconicon
iconChinese Yuan
iconUS Dollar
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin-base Bearing Alloy (RMB/mt)
180,000-182,500
181,250
+7,000
Mar 24, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Compounds
iconicon
iconChinese Yuan
iconUS Dollar
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Methyl Tin Mercaptide (RMB/mt)
70,000-72,000
71,000
+2,000
Mar 24, 2023
SnSO4 (RMB/mt)
174,000-176,000
175,000
+2,000
Mar 24, 2023
SnO2 (RMB/mt)
271,000-273,000
272,000
+2,000
Mar 24, 2023
Sodium Stannate (42%) (RMB/mt)
152,000-154,000
153,000
+2,000
Mar 24, 2023
Sodium Stannate (36.5%) (RMB/mt)
152,000-154,000
153,000
+2,000
Mar 24, 2023
SnCl2 (RMB/mt)
171,000-173,000
172,000
+2,000
Mar 24, 2023
Stannous Methanesulfonate (RMB/mt)
68,000-70,000
69,000
+2,000
Mar 24, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

PV Ribbon
iconicon
iconChinese Yuan
iconUS Dollar
iconDownload Data
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE
icon
Mar 26, 2023 13:30:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
SN2304 (RMB/mt)
200,600
198,600
202,000
197,520
73,827
+5,870
SN2305 (RMB/mt)
200,450
198,000
201,740
197,500
41,958
+5,960
SN2306 (RMB/mt)
200,010
197,980
201,360
197,200
17,278
+5,650
SN2307 (RMB/mt)
199,820
197,950
201,200
196,930
7,135
+4,920
SN2308 (RMB/mt)
199,480
197,910
200,930
197,910
68
+4,430
SN2309 (RMB/mt)
198,990
196,340
200,750
196,340
423
+4,570
SN2310 (RMB/mt)
198,730
197,660
200,100
196,960
27
+3,930
SN2311 (RMB/mt)
198,210
197,260
198,720
197,040
9
+4,360
SN2312 (RMB/mt)
197,390
195,740
198,680
195,730
13
+4,610
SN2401 (RMB/mt)
196,210
195,420
198,700
195,300
9
+5,230
SN2402 (RMB/mt)
196,070
195,060
197,310
194,500
13
+8,020
SN2403 (RMB/mt)
196,000
195,340
196,000
195,340
3
+4,670

Change orientation to land scape to view the price table

LME
icon
Mar 26, 2023 13:30:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
LMEselect Tin 3 Month (USD/mt)
24,885
24,405
25,045
24,220
356
+535

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE/LME Ratio
icon
Mar 26, 2023 13:30:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Change
SMM Spot/LME03
8.074
8.164
8.218
8.049
+0.02
SHFE.SN2304/LME03
8.066
8.175
8.216
8.041
+0.02
SHFE.SN2305/LME03
8.06
8.15
8.203
8.035
+0.02
SHFE.SN2306/LME03
8.042
8.149
8.191
8.02
+0.01
SHFE.SN2307/LME03
8.035
8.148
8.18
8.018
+0.01
SHFE.SN2308/LME03
8.021
8.146
8.146
7.992
+0
SHFE.SN2309/LME03
8.001
8.082
8.147
7.998
+0.01
SHFE.SN2310/LME03
7.991
8.043
8.102
7.986
+0
SHFE.SN2311/LME03
7.97
8.119
8.119
7.967
+0.02
SHFE.SN2312/LME03
7.937
7.989
8.02
7.924
+0.01
SHFE.SN2401/LME03
7.889
7.96
8.064
7.886
-0.04
SHFE.SN2402/LME03
7.884
7.937
7.961
7.881
-0.01
SHFE.SN2403/LME03
7.881
7.933
7.937
7.845
-0.04

Change orientation to land scape to view the price table

Import Arbitrage
icon
Mar 26, 2023 13:30:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Change
Tin import arbitrage(Spot) (RMB/mt)
1,900
4,053.31
5,339.11
1,241.67
-29.91
Tin import arbitrage(SN2304) (RMB/mt)
1,272.84
3,868.94
4,864.75
570.93
-13.43
Tin import arbitrage(SN2305) (RMB/mt)
1,550
3,703.31
4,989.11
891.67
-29.91
Tin import arbitrage(SN2306) (RMB/mt)
1,735.71
4,279.39
5,283.72
1,136.64
-121.83
Tin import arbitrage(SN2307) (RMB/mt)
2,062.41
6,242.02
7,022.02
1,652.41
-1,146.75
Tin import arbitrage(SN2308) (RMB/mt)
1,991.97
6,381.75
6,381.75
1,680.18
-1,315.11
Tin import arbitrage(SN2311) (RMB/mt)
2,576.19
6,081.55
6,081.55
2,497.24
+52.9

Change orientation to land scape to view the price table